Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályba lépés dátuma: 2021. augusztus 30.


A FLOW CONSULTING KFT.

Székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.

Adószám: 11929750-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-861492

A cégjegyzéket vezető

cégbíróság:     Pest Megyei Bíróság 

Bankszámlaszám: K&H Bank 10409015-50526871-69831003

Képviseli: Zsikla Gábor, ügyvezető

a továbbiakban: „Szolgáltató


online kurzusokat kínál (továbbiakban „Szolgáltatás"), jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) szerint 


ezen Szolgáltatás Felhasználóinak, továbbiakban „Felhasználó”, 


Szolgáltató és Felhasználó továbbiakban közösen „Felek”.

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ÉS A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 • Bevezető rendelkezések
 • Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatóra és a Felhasználóra - vonatkozó feltételeket.

  Az ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető a Szolgáltató flow4learning.hu weboldalán - továbbiakban honlap. 

  A Szolgáltató az ÁSZF-et olyan módon teszi hozzáférhetővé, hogy az Felhasználó által eltárolható és kinyomtatható és a későbbiekben előhívható. Szolgáltató a mindenkori ÁSZF változásokról nyilvántartást vezet, visszakereshető módon.


  Az ÁSZF magyar nyelvű, írásbeli szerződésnek minősül. Az adott Felhasználóval létrejövő jogviszonyra a megrendelés időpontjában hatályos ÁSZF szabályai vonatkoznak, amelynek esetleges későbbi változása adott Felhasználót nem érinti. Szolgáltatás megújítása esetén ugyanígy a Szolgáltatás megújításakor hatályos és publikusan elérhető ÁSZF lesz alkalmazandó.


  Az Felhasználó és kapcsolattartói személyes adataik kezeléséről a regisztrációval egyidejűleg kapnak adatkezelési tájékoztatást.


 • A szerződés tárgya, a kínált Szolgáltatás leírása
 • Szolgáltató a Szolgáltatás körébe tartozó egyes szolgáltatások igénybevételének mindenkori feltételeit honlapján teszi közzé. A szolgáltatások pontos tartalmát illetően a változtatás jogát fenntartja.


  1. Szolgáltató szolgáltatási díj ellenében, a www.flow4learning.hu honlapon történő vásárlás után 1 évig hozzáférést biztosít a megvásárolt online kurzus(ok)hoz. A Felhasználó a megvásárolt online kurzust, a kapott felhasználónévvel és jelszóval a Talent LMS tanulói felületére belépve, online végezheti el: https://flow4learning.talentlms.com/. 

  1. Az online kurzus megvásárlása során a Felhasználónak az alábbi adatait kell megadnia: név, érvényes e-mail cím, számlázási adatok, telefonszám.

  1. A kínált szolgáltatások ellenértékét Szolgáltató magyar forint (HUF) devizanemben adja meg. A fizetés során forintban történik a tranzakció, függetlenül attól, hogy a Felhasználó bankkártyája, illetve bankszámlája nem forint devizanemű. Ez esetben Felhasználó bankszámláján forintban ténylegesen megjelenő terhelés összege – a kártyatársasági, illetve a kibocsátó banki konverziók miatt – minimálisan eltérhet a Szolgáltató által közzétett ártól az árfolyamváltozás következtében. Ez az eltérés teljes mértékben a Felhasználó kockázata; ezzel kapcsolatban Szolgáltató sem kötelezettséget nem vállal, sem igényt nem támaszt. 

  1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI ÉS A FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS


 • A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

 • A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés a flow4learning.hu oldal rendszerében az adott szolgáltatás Felhasználója és a Szolgáltató között kötött szerződésként jön létre. 

  Amennyiben Felhasználó a hatályos jogi szabályozás értelmében fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a Felek között a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fogyasztói szerződés jön létre. A szolgáltatást természetes vagy jogi személy veheti igénybe.

  A szolgáltatást igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést megkötő felhasználó képviseletében eljáró személy kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint cselekvőképes nagykorú személy és az általa képviselt szervezet nevében általában jogosult önállóan szerződéskötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan megfelelő meghatalmazással rendelkezik.

  A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb dokumentumokat bekérni az Előfizetőtől (aláírási címpéldány, cégkivonat, egyéb nyilatkozatok).


 • Az előfizetői szerződés létrejötte. Regisztráció.

 • A Felhasználó az űrlapon elhelyezett linkre kattintva letöltheti jelen ÁSZF szövegét. A jelölőnégyzetre kattintva nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF-ben rögzített feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadja. A megrendelésre kizárólag akkor van lehetőség, ha a Felhasználó a fenti módon elfogadja jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. 


  A szerződés a vásárlás megrendelése (a flow4learning.hu portál rendszerében történő rögzítése) után, a visszaigazolás időpontjában jön létre. Jelen ÁSZF a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  


  A fentiek szerint létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. 


  A szerződések és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve magyar és/vagy angol, a megrendelő által használt nyelvtől függően. 


  A flow4learning.hu-n található online kurzusok elvégzése a Talent LMS oldalán - https://courses.flow4learning.hu/ - történik és regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségéért való felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli.  • A fizetés menetének és feltételeinek részletes leírása 
 • A Barion rendszerén keresztül a Felhasználó bankkártyás fizetés révén kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. Válassza ki a Kurzusok oldalon a megfelelő Kurzust, a Kurzus nevére kattintva részletesebb információt talál róla a Kurzus adatlapján. Ennek az oldalnak az alján a Kosárba helyezéssel választhatja ki, majd a Fizetés gombbal tudja megvásárolni a terméket! Ekkor a rendszer felkéri a vásárlói adatok megadására, majd átirányítja a Barion biztonságos oldalára, ahol bankkártyával tud fizetni.


  Sikertelen tranzakció esetén a Barion rendszere hibaüzenetben közli a hiba okát.  • Visszaigazolás
 • A megrendelés elektronikus feladását követően a Szolgáltató a megrendelést azonnal visszaigazolja az Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mailben. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Szolgáltatáshoz való hozzáférési jogokat és a hozzáféréshez szükséges tájékoztatást. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Felhasználó által a megrendeléssel tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az Felhasználói szerződés létrejön. Az Felhasználói szerződés elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató. 


 • A szerződés
 • A visszaigazolt megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak


 • A szerződés hatálya és időtartama
 • A Felek a szerződést a Szolgáltatáshoz való hozzáférés aktiválásától (mely dátumot a rendszer rögzíti, és Felhasználó számára a felületen megjeleníti) számított 1 éves időtartamra kötik.


 • Panaszügyintézés
 • Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a hello@flow4learning.hu e-mail címen, a1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. postacímen, vagy a Flow Consulting Kft.  telefonszámán (+36 1 422 1714) terjesztheti elő. Személyes panaszbejelentésre a szolgáltató székhelyén van lehetőség: 1146 Budapest, Zichy Géza utca 5.   III. FELHASZNÁLÓI DÍJ, SZÁMLÁZÁS


 • FelhasználóI díj
 • A Szolgáltató a Szolgáltatást a megrendeléskor érvényes díjszabása alapján nyújtja, melyet a honlapján a Kurzusok menüpont alatt tesz közzé. 

  A Szolgáltató a Szolgáltatás részét nem képező konzultációkért és előkészítő, illetve utókövető alkalmakért külön díjat számíthat fel. A Szolgáltató az egyedi szolgáltatások, fejlesztések díjairól és azok felhasználási feltételeiről az Felhasználót egyedi árajánlatban tájékoztatja. A Felhasználó az árajánlat alapján a kapcsolati e-mail címéről rendelheti meg az egyedi szolgáltatásokat, konzultációkat, melyeket a Szolgáltató az árajánlatban foglaltak szerint teljesít. 

   

  „Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”


 • Számlázás
 • Szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató a Szolgáltatás megvásárlását követő azonnal kiállítja és a Felhasználó e-mail címére elküldi.  1. SZOLGÁLTATÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 • A Szolgáltatás színvonala
 • A Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, valamint minden tőle elvárhatót megtesz az Felhasználó adatainak védelme érdekében.  • Szolgáltató által biztosított technikai háttér, rendelkezésre állás
 • A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás folyamatosan elérhető legyen. Szolgáltató a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal. 


 • Adatbiztonság
 • Szolgáltató az általa tárolt adatok védelme, biztonságos kezelése és rendelkezésre állása érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

  • A böngésző és szerver között titkosított csatornán közvetítjük az adatot. (HTTPS kommunikációs protokoll, TLS 1.2).
  • Szerver oldali SSL tanúsítványt használunk, amely szigorú hozzáférés védelemmel ellátott (2048 bites RSA titkosítás).

  Szervereink biztonságát tűzfalak, rendszeres szoftverfrissítések, szigorú biztonsági házirend és automatizált log elemzés garantálja. Szolgáltató naprakész, korszerű káros kód elleni védelemmel rendelkezik.


 • Az adatokról napi szintű biztonsági mentés készül.

 • Adatok tárolása
 • Az online kurzusokhoz hozzáférő felhasználók adatait (név, e-mail és telefonszám) Szolgáltató kizárólag a rendszer használatával kapcsolatos kommunikáció céljából, a GDPR szabályozás elveinek megfelelőnek tárolja, ez alól kivételt képeznek a marketing célú hírlevél-feliratkozások. 


 • A Szolgáltatás tartalma és fejlesztése
 • Szolgáltató a Szolgáltatás funkcióinak bővítését, szűkítését, átcsoportosítását, a felületek megjelenésének módosítását, egyes szolgáltatások vagy funkciók bevezetését vagy megszüntetését előzetes bejelentés nélkül bármikor egyoldalúan elvégezheti, és erről minden esetben tájékoztatást ad a felhasználóknak. 


  1. FELHASZNÁLÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI


 • Hozzáférési jogok adása és azok védelme

 • Az Felhasználó a megrendelést, létrejött szerződést harmadik személyre nem ruházhatja át, nem engedheti át használatra a Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül. A flow4learning.hu felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a hello@flow4learning.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja. 


 • Adatszolgáltatás
 • Felhasználó felelős az általa közölt információk és adatok helyességéért, és azok törvényes mivoltáért. A Szolgáltató az Felhasználók által rendelkezésére bocsátott adatok pontosságáért nem tartozik felelősséggel, de mindent megtesz a helyes adatok biztosításának érdekében. 


  1. FELHASZNÁLÁSI - SZERZŐI - JOG

 • Szerzői jog
 • A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás tartalmaként rendelkezésre bocsátott videó és egyéb anyagok szerzői jogra, valamint az egyéb szellemi alkotásra vonatkozó jogszabályok és megállapodások irányadóak, és az ahhoz kapcsolódó szerzői jogok Szolgáltatót illetik meg. 


 • Szellemi tulajdonjogok
 • A Szolgáltatás részét képező publikus, promóciós és adminisztrációs felületet alkotó grafikai és tartalmi elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részben vagy egészben történő másolása csak a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges.


 • Szerzői jogok átengedése
 • A jelen szerződés Felhasználó általi maradéktalan betartásától függően Szolgáltató a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) V. fejezet alapján a Szolgáltatáshoz való hozzáférés aktiválásának időpontjától számított egy évig terjedő időtartamra felhasználási jogot biztosít Felhasználó számára. A felhasználási jog kizárólag a Szolgáltatás használatára terjed ki, de nem foglalja magában a szellemi alkotások terjesztésének jogát. A Szolgáltató minden nem kifejezetten biztosított jogot fenntart.


 • Szerzői jogok ellenértéke
 • Szolgáltató az online kurzusok felhasználási jogának biztosításáért a jelen szerződés III. pontjában meghatározottak szerint számított mértékű felhasználási díjra jogosult. Felhasználó a jelen szerződésben meghatározott díj maradéktalan megfizetésével kizárólag saját céljaira és a Felhasználó tulajdonát képező számítástechnikai eszközökön történő felhasználásra szerez felhasználási jogot Szolgáltató tulajdonát képező online kurzusok tekintetében. Ezen korlátozások érvényesek a letöltött munkafüzetek és adattartalmak egészére, melyek az online kurzusok részét képezik.


  VII. ADATOK BIZTONSÁGA, TITOKTARTÁS • Adatok biztonsága
 • A Szolgáltató a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak, illetve hatóságoknak adja ki.

  A Szolgáltató szavatol azért, hogy a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

  A Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

  Szolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó által rendelkezésre bocsátott egyedi adatokat és információkat semmilyen formában nem teszi más Felhasználók számára láthatóvá vagy hozzáférhetővé, és bizalmas adatokként kezeli azokat.  • Titoktartás
 • Az Felhasználó az online kurzus(ok) felhasználására kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott keretek között jogosult. A szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy megszüntetése esetén az Felhasználó a birtokába került szellemi alkotások felhasználását a szerződés megszűnésének időpontjában köteles haladéktalanul befejezni, amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg. 
   1. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy minden, a jelen Szerződés körében tudomására jutott, Szolgáltató eljárásaira és munkamódszereire vonatkozó adatot és információt szigorúan bizalmasan kezel.
   2. Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó által átadott adatokat és információkat szigorúan bizalmasan kezeli.
   3. A Felek tudomásul veszik, hogy a fent megjelölt adatok és információk a Felek üzleti titkát képezik, amelyre tekintettel a Felek kötelesek minden tőlük elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a rendelkezésükre bocsátott üzleti titokhoz illetéktelen harmadik személy hozzá ne férhessen.
   4. A Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt titoktartási kötelezettség jelen Szerződés időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül áll fenn. 
   5. A Felek rögzítik, hogy ismerik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit, és az üzleti titok tekintetében fennálló titoktartási kötelezettséget megszegő féllel szemben az ott megjelölt szankciókat alkalmazzák. 

  VIII. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS


  Az Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a Szolgáltató az igénybevétel során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért való felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja, azaz azokért nem tartozik felelősséggel. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre. Így különösen Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét a közvetett vagy következményi károk tekintetében, így különösen az elmaradt haszon, elmaradt bevétel vonatkozásában.  1. ADATVÉDELEM ÉS GDPR

  Adatvédelem kapcsán Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztatóban ad minden részletre kiterjedően tájékoztatást, mely ezen a címen érhető el: https://flow4learning.hu/pages/adatkezelesi-tajekoztato.  1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  Felek rögzítik, hogy jelen Felhasználói szerződésből eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvita tekintetében békés, peren kívüli rendezésre törekednek. 


  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a mindenkori Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.


  Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.